Smart working – czym jest i na czym polega?

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, gdzie technologie zmieniają nasze życie zawodowe, tradycyjne koncepcje pracy ulegają znaczącym przemianom. Jednym z najważniejszych trendów, który wyłania się jako odpowiedź na nowe wyzwania, jest smart working. To nowoczesna forma pracy, wykorzystująca elastyczność i technologię, staje się kluczowym elementem przyszłościowego środowiska zawodowego. W niniejszym artykule zagłębimy się w świat smart workingu, starając się zrozumieć jego definicję, kluczowe założenia oraz wpływ na pracowników i pracodawców.

W ciągu ostatnich lat, smart working stał się nie tylko alternatywą dla tradycyjnej pracy biurowej – ale również przekształceniem sposobu myślenia o miejscu i czasie pracy. W obliczu globalnych wyzwań, takich jak pandemia COVID-19, smart working stał się jeszcze bardziej kluczowym narzędziem umożliwiającym firmom i ich zespołom kontynuowanie pracy w elastyczny i bezpieczny sposób. 

Definicja smart workingu 

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Smart working, znany również jako telepraca lub praca zdalna, to strategia organizacji pracy, która pozwala pracownikom wykonywać swoje obowiązki zawodowe spoza tradycyjnego biura. To więcej niż po prostu praca na odległość – to elastyczne podejście, które kładzie nacisk na osiąganie efektów i wyników, niezależnie od miejsca i czasu pracy. W smart workingu pracownicy mają swobodę w zarządzaniu swoim czasem i miejscem pracy, co umożliwia im osiąganie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Centralnym założeniem smart workingu jest elastyczność. Pracownicy mają możliwość dostosowywania swojego harmonogramu pracy do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. To oznacza, że nie są ograniczeni tradycyjnymi godzinami biurowymi, czy miejscem zamieszkania. Elastyczność czasu i miejsca pracy pozwala pracownikom lepiej zbalansować obowiązki zawodowe z życiem prywatnym, co przekłada się na zwiększoną satysfakcję zawodową i ogólną jakość życia.

Rola technologii w smart workingu 

Współczesne technologie odgrywają kluczową rolę w umożliwianiu smart workingu. Aplikacje do wideokonferencji, narzędzia do zarządzania projektami oraz mobilne aplikacje umożliwiają pracownikom efektywną współpracę i komunikację zdalnie. Dzięki tym technologiom smart working staje się możliwy, integrując zespoły pracujące na odległość w jedną efektywną jednostkę.

Cele smart workingu 

W smart workingu priorytetem staje się osiąganie wyników i efektów, a nie stałe godziny spędzone przy biurku. Pracownicy są oceniani na podstawie efektywności ich pracy, kreatywności i wkładu w projekty, a nie czasu spędzonego w miejscu pracy. To podejście sprawia, że smart working jest bardziej zorientowany na zadania, co z kolei pobudza innowacyjność i motywuje pracowników do osiągania lepszych wyników.

Korzyści smart workingu dla pracodawców

Zwiększenie efektywności operacyjnej

 • Smart working pozwala pracodawcom lepiej zarządzać zasobami, dzięki czemu mogą dostosować liczbę pracowników do bieżących potrzeb, co prowadzi do większej efektywności działania firmy.
 • Dzięki pracy zdalnej zespoły mogą pracować w różnych strefach czasowych, co umożliwia ciągłą pracę i szybsze osiąganie celów nawet poza tradycyjnymi godzinami pracy.

Redukcja kosztów związanych z biurem i infrastrukturą

 • Praca zdalna eliminuje potrzebę posiadania dużych biur, co prowadzi do znacznych oszczędności na kosztach wynajmu powierzchni biurowej.
 • Mniejsze zużycie energii, wody i innych zasobów związanych z utrzymaniem biura przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych.

Zatrzymanie i przyciąganie talentów

 • Praca zdalna stanowi atrakcyjną korzyść dla wielu kandydatów, co pomaga przyciągnąć wykwalifikowanych specjalistów do firmy.
 • Dla obecnych pracowników możliwość pracy zdalnej może być istotnym czynnikiem zatrzymującym ich w firmie, co pomaga w utrzymaniu wysokiej retencji pracowników.

Poprawa satysfakcji i retencji pracowników

 • Smart working umożliwia pracownikom lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym, co przekłada się na większą satysfakcję i zadowolenie z pracy.
 • Pracownicy zdalni często są bardziej produktywni, ponieważ mogą pracować w środowisku, które dla nich sprzyja, co przekłada się na lepsze wyniki i efektywność.
Zobacz również:  Istnieje aż 9 rodzajów inteligencji. Jaką rozpoznajesz u siebie?

Korzyści smart workingu dla pracowników

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

 • Smart working pozwala pracownikom dostosowywać swoje godziny pracy do własnych preferencji i potrzeb, co umożliwia lepszą harmonizację obowiązków zawodowych z życiem osobistym.
 • Praca zdalna eliminuje konieczność codziennych dojazdów, co przekłada się na zaoszczędzony czas i mniejsze zmęczenie, a tym samym pozwala pracownikom lepiej wykorzystać swój dzień.

Poprawa samopoczucia i zdrowia

 • Brak konieczności codziennego dojazdu, możliwość pracy w komfortowym środowisku domowym i elastyczność w planowaniu pracy przyczyniają się do zmniejszenia poziomu stresu u pracowników.
 • Pracownicy pracujący zdalnie często cieszą się lepszymi warunkami snu, ponieważ mogą dostosować swoje godziny pracy do swojego naturalnego rytmu biologicznego.

Zwiększona motywacja i zaangażowanie

 • Smart working daje pracownikom większą autonomię w podejmowaniu decyzji dotyczących swojej pracy, co zwiększa ich poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.
 • Pracownicy pracujący zdalnie często muszą polegać na własnej samodyscyplinie, co prowadzi do rozwoju umiejętności zarządzania czasem i efektywnością.

Lepsza produktywność i kreatywność

 • Pracownicy mogą dostosować swoje środowisko pracy do własnych potrzeb, co pomaga w tworzeniu optymalnych warunków dla efektywnej pracy.
 • Możliwość pracy w różnych miejscach, zamiast jednego stałego biura, może pomóc pracownikom w odkrywaniu nowych źródeł inspiracji.

Wyzwania związane ze stosowaniem smart workingu

  1. Zarządzanie czasem i samodyscypliną –  jest to kluczowy element pracy zdalnej. Pracownicy muszą być samodyscyplinowani, ustalać jasne cele i harmonogramy pracy oraz przestrzegać ich. Wprowadzenie technik zarządzania czasem, takich jak metoda Pomodoro, czy planowanie tygodniowe może pomóc w efektywnym wykorzystywaniu czasu pracy. 
  2. Konieczność skutecznej komunikacji zdalnej – pracownicy i menedżerowie powinni korzystać z różnorodnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak wideokonferencje, komunikatory internetowe czy platformy do udostępniania dokumentów. Regularne spotkania zespołowe i otwarta linia komunikacji pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz utrzymaniu spójności w pracy. 
  3. Utrzymanie zaufania i budowanie kultury organizacyjnej – pracownicy muszą być zaufani do tego, że wykonają swoje zadania, nawet jeśli nie są bezpośrednio nadzorowani. Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, która stawia na współpracę, wzajemne wsparcie i uznawanie osiągnięć, pomaga w utrzymaniu zaufania w zespole. 
  4. Bezpieczeństwo danych i cyberbezpieczeństwo – pracownicy i pracodawcy muszą stosować się do polityk bezpieczeństwa, używać silnych haseł, unikać publicznych sieci Wi-Fi i regularnie aktualizować oprogramowanie. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa są kluczowe dla zabezpieczenia firmowych danych przed atakami i wyciekami.

Firmy, które wprowadziły smart working

Wiele renomowanych firm na całym świecie już od wielu lat korzysta z modeli smart workingu, przynosząc zauważalne korzyści zarówno dla pracowników, jak i samej firmy. Przykładem jest Google, które znane jest z elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej. Pracownicy Google mają dostęp do narzędzi umożliwiających efektywną pracę zdalną. Podobnie Salesforce oferuje swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej w dowolnym miejscu na świecie, co pozwala na zatrudnianie najlepszych talentów, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej.

 

Smart working to nie tylko odpowiedź na współczesne wyzwania, ale także nowy standard pracy. Rozwój technologii i zmiany w oczekiwaniach pracowników sprawiają, że firma, która potrafi elastycznie i efektywnie zarządzać pracą zdalną, ma przewagę konkurencyjną. Wprowadzenie smart workingu wymaga strategicznego planowania, ale oferuje szereg korzyści dla firm i pracowników. Jest to droga do przyszłościowego i zrównoważonego rozwoju biznesu, która kształtuje nowe standardy w świecie pracy.

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej