Omnichannel vs multichannel

Omnichannel oraz multichannel to strategie marketingowe, które skupiają się na wykorzystywaniu różnych kanałów w celu dotarcia do klientów — zarówno obecnych, jak i potencjalnych. Mimo że mają one szereg cech wspólnych, wiele je różni.

Multichannel — co to takiego?

Mianem multichannel określa się takie działanie, które ma na celu dotrzeć do możliwie jak najszerszego grona odbiorców wszystkimi możliwymi kanałami. Mogą to być zarówno serwisy internetowe, jak i e-maile czy strony internetowe. Kluczowe jest tutaj to, aby dla każdego kanału komunikacji została stworzona odrębna strategia. Sprawia to, że przekazywane komunikaty oraz sposób obsługi klienta różnią się w zależności od medium. Im jest ich więcej, tym większa szansa na zapadnięcie w pamięć. Cechą charakterystyczną strategii marketingowej multichannel jest brak spójności przekazu. Każdy z kanałów może tutaj działać w pełni niezależnie, prezentując różne komunikaty. Nie muszą się one uzupełniać, lecz nie mogą być ze sobą sprzeczne. Na skutek takich działań, mimo że przedsiębiorstwo jest obecne w wielu miejscach, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału komunikacyjnego, nie buduje więzi z odbiorcami i nie przyzwyczaja ich do swojej obecności.

Czym jest strategia marketingowa omnichannel?

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Podobnie jak multichannel, strategia omnichannel skupia się na docieraniu do klienta przy pomocy różnych kanałów. Ważna jest tutaj jednak ich integracja oraz wzajemne uzupełnianie się. Strategia tego typu często jest postrzegana jako rozwinięcie działań multichannel. Jest to bowiem zintegrowany system wszystkich kanałów komunikacji oraz dystrybucji produktów. Celem strategii marketingowej omnichannel jest zagwarantowanie konsumentowi spójnego doświadczenia zakupowego w każdym miejscu, w którym ma on kontakt z marką. Służy ona budowaniu pozytywnych doświadczeń klientów, gwarantując im swobodę zakupów i możliwość dokonywania ich w dowolny sposób. Działania prowadzone w różnych kanałach wzajemnie się tu uzupełniają i przeplatają, równomiernie się rozwijając. W każdym z nich dba się o klienta i zaspokajanie jego potrzeb oraz jasność przekazu marki. W ten sposób możliwe staje się zapewnienie identycznego standardu świadczonych usług. Do zalet podejścia omnichannel zalicza się także poprawę rozpoznawalności firmy na rynku, wzrost grona stałych klientów, stale rosnące zaufanie wśród nowych odbiorców oraz poprawę wyników sprzedaży.

Zobacz również:  Kampanie Performance Max: wszystko, co musisz wiedzieć, aby zwiększyć sprzedaż w e-commerce

Multichannel i omnichannel — różnice

Czym różnią się od siebie strategie marketingowe multichannel oraz omnichannel? Podejście pierwszego typu opiera się o komunikację z klientami przy pomocy możliwie jak największej ilości kanałów. Skupia się ono na tworzeniu rozległej sieci pozwalającej na uzyskanie zaangażowania klienta na wysokim poziomie. Kluczową kwestią w tej metodzie jest ilość. Przedsiębiorstwa stawiające na strategię multichannel korzystają z co najmniej dwóch kanałów. W znaczącej części przypadków koncentrują się one na e — mailach oraz mediach społecznościowych. Jeżeli chodzi natomiast o podejście omnichannel, łączy ono ze sobą wszystkie kanały. Dzięki niemu możliwe staje się nawiązanie bezpośredniego kontaktu z klientem i zagwarantowanie mu pozytywnego odbioru firmy. Nie ma tutaj znaczenia, jakiego rodzaju kanał on wybierze. W tego typu podejściu, nacisk kładziony jest na budowanie silnych relacji pomiędzy marką a klientem.

Co jeszcze różni strategie omnichannel oraz multichannel? Pierwsza z nich koncentruje się na doświadczeniu klienta. Przedsiębiorstwa skupiają się tutaj na tym, by konsumenci uzyskiwali dokładnie takie same, spójne wiadomości za pośrednictwem każdego kanału. Konsekwentny wizerunek oraz komunikacja przekładają się na zwiększone poczucie relacji z marką.

Kwestią priorytetową w strategii marketingowej omnichannel jest wykorzystywanie danych w celu zrozumienia, w którym miejscu klienci wkładają największy wysiłek związany z doświadczaniem firmy i w jaki sposób można go usunąć, aby ułatwić im obcowanie z marką. W podejściu wielokanałowym, poszczególne dostępne kanały są rozumiane jako wiele różnych opcji do wyboru dla konsumenta.


Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  – kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej
Write a comment