Edukacja pracowników sposobem na rozwój Twojej firmy

Temat szkoleń pracowników niejednokrotnie był przedmiotem rozpraw i analiz. Jest on jednak tak bardzo istotny, że uznaliśmy, iż warto podjąć go po raz kolejny. Badania rynku pokazują bowiem jak wiele tracą firmy, w których brak jest jasno ustalonego procesu edukacji pracowników w zestawieniu z tymi, które proces taki mają rzetelnie zaplanowany i skrzętnie go realizują.

Bardzo duże różnice widoczne są zarówno w aspekcie całościowego dochodu, jak i przychodu na jednego pracownika. Aby uzyskać miarodajne wyniki badania te zostały przeprowadzone w firmach o podobnym potencjale jeśli chodzi o finanse, kadrę czy poziom rozwoju. Nadrzędny wniosek jest taki, że przedsiębiorstwa inwestujące we własnych pracowników odnoszą z tego tytułu same korzyści.

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Za wszelką cenę należy dążyć do maksymalizacji efektywności procesu edukacji

W związku ze zmieniającą się bardzo dynamicznie sytuacją wywołana pandemią COVID również na rynku pracy należało zmienić podejście choćby w zakresie szkoleń kadry. Dotychczasowe rozwiązania takie jak grupowe szkolenia organizowane przez firmę w salach konferencyjnych prowadzone przez specjalistów siłą rzeczy umarły śmiercią naturalną. Spowodował to zakaz grupowania się, konieczności zachowania odpowiedniego dystansu społecznego etc. W zmieniającej się rzeczywistości należało również dostosować procesy edukacyjne pracowników wewnątrz firm.

Na skutek tego większość tego typu inicjatyw przeniosła się do sieci i jest organizowana online. W związku z tym, że bardzo dużo wiadomości przekazywanych na szkoleniu jest szybko zapominana trzeba zaplanować szkolenia odświeżające uzyskane wcześniej informacji. Polityka wewnątrz firmy powinna przewidywać także okresową weryfikację posiadanej wiedzy przez pracowników. Zachodzi wówczas proces kiedy pracownik sam motywuje się do tego, aby powracać do informacji przekazanych na szkoleniu. Za taką postawę system motywacyjny firmy winien przewidywać możliwość wyróżnienia osoby zatrudnionej.

Zobacz również:  7 porad, dzięki którym zwiększysz ruch na swojej stronie

Obecnie w związku z niesamowitym rozwojem cyfryzacji szefowie firm mają na dotąd niespotykaną skalę możliwość przekazywania nieograniczonej liczby informacji oraz sposobów realizacji szkoleń online. Dzięki temu można w procesie edukacji uzyskać bardzo łatwy dostęp przez kadrę do materiałów nie powodując przy tym dodatkowego jej obciążania.

Ponadto za pośrednictwem różnych kanałów czy komunikatorów można przekazywać wiedzę najbardziej aktualną. W czasach kiedy materiał był drukowany na potrzeby szkolenia często się na nim opierano w sytuacji kiedy uległ on dezaktualizacji. Dziś takiego problemu już raczej nie będzie. Ważną rzeczą jest również to, aby dopasować zakres i ilość przekazywanej wiedzy jednorazowo. Uniknie się poprzez to efektu zniechęcenia oraz uprzedzenia wśród osób zatrudnionych.

Wykorzystanie narzędzi jak najbardziej, ale tylko tych sprawdzonych

Warto korzystać z narzędzi mających ugruntowaną pozycję w tym obszarze. Należy zadbać o miejsce gdzie pracownik będzie miał nieograniczony, nieskrępowany dostęp do bieżących informacji. Jest to również korzystne rozwiązanie z punktu widzenia pracodawcy.

On bowiem również w każdym momencie będzie mógł dowiedzieć się jak szkolona jest jego kadra w zakresie tematyki, częstotliwości szkoleń oraz kto i w jakim stopniu korzysta z tej bazy. Wdrożenie takiej platformy jest rozwiązaniem najlepszym, ponieważ po zwyczajnym zalogowaniu każdy będzie mógł z niej skorzystać.


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.


Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej