Koszt pracownika w 2021r.

Koszt pracownika zależy od wielu zmiennych w tym od wynagrodzenia i formy umowy. Nawet wzrost płacy minimalnej, która w roku 2021 wynosi 2800zł brutto, oznacza dla pracodawcy dodatkowe koszty. 

Koszt pracownika w przypadku umowy o pracę

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach rekrutacyjnych

Porozmawiaj o swoich wyzwaniach rekrutacyjnych ze specjalistami DIGITALX. Specjalizujemy się w obszarze RETAIL & E-COMMERCE (DIGITAL MARKETING). Dowiedz się, jak jesteśmy w stanie rozwiązać Twoje problemy. Bez żadnych zobowiązań.

Umów rozmowę

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze jednego etatu i biorąc pod uwagę fakt, iż pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości średniej krajowej, składki, które są potrącane z jego wynagrodzenia wynoszą odpowiednio:

Tab. 1 Koszty odliczane od wynagrodzenia pracownika

Składki % Kwota potrącenia 
Emerytalne 9,76% 273,28 zł
Rentowe 1,5% 42 zł
Chorobowe 2,45% 68,60 zł
Zdrowotne 9% 217, 45 zł

Składki potrącane z wynagrodzenia to nie wszystko, gdyż pracodawca ponosi dodatkowe koszty związane z: 

Tab. 2 Koszty ponoszone przez pracodawcę przy umowie o pracę i przy wynagrodzeniu na poziomie średniej krajowej.

Składki % Kwota potrącenia
Emerytalne 9,76% 273,28 zł
Rentowe 6,5% 182 zł
Wypadkowe 1,67% 46,76 zł
FP (Fundusz Pracy) 2,45% 68,60 zł
FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) 0,1% 2,80 zł

W tym przypadku koszty pracodawcy wynoszą 3373 zł brutto. 

Koszt pracownika w przypadku umowy zlecenie

Koszty potrącane z wynagrodzenia pracownika będą takie same jak przy okazji umowy o pracę (patrz Tab.1). Zmienia się za to koszt, który ponosi pracodawca, gdyż w ramach umowy zlecenie inaczej oblicza się kwotę do wypłaty, a ta opiera się na przepracowanych godzinach. W 2021 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto. Do wyliczenia dochodzą też dodatkowe zmienne takie jak:


  1. Umowa zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania pracownika.

Jeżeli tak jest to z wynagrodzenia pracownika potrąca się koszty w taki sam sposób jak dzieje się przy zatrudnieniu na umowę o pracę, a pracodawca ze swojej strony reguluje składki do ZUS-u.

  1. Pracownik posiada status studenta do 26 r.ż. Kosztem pracodawcy jest tylko wynagrodzenie brutto.
  2. Osoba jest zatrudniona również w innej firmie, w której jego wynagrodzenie jest równe minimalnemu wynagrodzeniu. W takim przypadku kosztem pracodawcy jest również tylko wynagrodzenie brutto.
Zobacz również:  CV bez doświadczenia — jak do tego podejść?

Koszt pracownika w przypadku umowy o dzieło

 Ostatnie zmiany w prawie pracy spowodowały, iż wcześniejsze regulacje związane z tą formą i związane z brakiem opłacania składek społecznych, zostały zmienione na rzecz pracownika. Od początku 2021 r. pracodawca ma obowiązek zgłosić do ZUS-u każdą osobę zatrudnioną na umowie o dzieło nie później niż do 7 dnia po podpisaniu umowy. W przypadku tej formy zatrudnienia od wynagrodzenia odejmuje się jedynie koszty związane z podatkiem dochodowym a jego wielkość zależy od dochodów w skali roku. Wygląda to następująco:

– 17% podatku dochodowego w przypadku gdy roczny przychód nie przekracza 85528 zł,

– 32% podatku dochodowego w przypadku gdy przekracza kwotę 85528 zł.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej