Kim jest Analityk Biznesowy?

Analityka biznesowa to proces badania danych, zrozumienia potrzeb biznesowych oraz opracowywania rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania firmy. To obszar, który wykorzystuje dane, aby pomóc przedsiębiorstwom podejmować lepsze decyzje biznesowe. Analityka biznesowa obejmuje zbieranie, analizę, interpretację i prezentację danych w celu zrozumienia sytuacji w firmie, identyfikacji trendów, prognozowania wyników oraz proponowania optymalnych strategii działania.

Główne cele analityki biznesowej to:

  1. Zrozumienie potrzeb biznesowych: Analiza danych pozwala zidentyfikować i zrozumieć rzeczywiste potrzeby firmy oraz klientów.
  2. Optymalizacja procesów: Poprzez analizę danych możliwe jest zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy i optymalizacji wewnętrznych procesów firmy.
  3. Prognozowanie i planowanie: Analityka biznesowa pozwala prognozować trendy i wyniki, co umożliwia podejmowanie bardziej trafnych decyzji planistycznych.
  4. Wspieranie decyzji biznesowych: Dane analizowane w procesie analityki biznesowej są wykorzystywane do podejmowania trafnych decyzji biznesowych, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia efektywności i zysków firmy.

Metody analityki biznesowej obejmują różnorodne techniki statystyczne, matematyczne, technologiczne i narzędzia informatyczne służące do zbierania, przetwarzania i analizy danych, takie jak analiza regresji, analiza wielowymiarowa, eksploracja danych, narzędzia do wizualizacji danych, systemy raportowania i wiele innych.

Analityka biznesowa jest niezmiernie istotna dla każdej firmy, ponieważ umożliwia lepsze zrozumienie jej funkcjonowania, co w konsekwencji prowadzi do podejmowania lepszych, bardziej ugruntowanych decyzji.

Kim jest Analityk Biznesowy?

Jak się okazuje profesja Analityka Biznesowego – staje się coraz bardziej popularna, ale z drugiej strony wiele firma nadal nie zdaje sobie sprawy jak przydatna może okazać się osoba na tym stanowisku. Wsparcie Analityka Biznesowego może przynieść takie korzyści jak: zaoszczędzenie funduszy, przyspieszenie realizacji projektu, jasny i przejrzysty system komunikacji.

Analityk Biznesowy jest osobą, która jest odpowiedzialna za identyfikację potrzeb biznesowych swoich klientów i zainteresowanych stron – w celu określenia możliwych rozwiązań problemów biznesowych. Zajmuje się łączeniem technologii z biznesem, pomaga w osiąganiu celów biznesowych. Właśnie z tego powodu niezbędne są umiejętności interpersonalne.

Umiejętności jakie powinien posiadać Analityk Biznesowy:

– Umiejętność działania pod presją czasu
– Zdolność efektywnej komunikacji
– Szybkie przyswajanie wiedzy
– Wyobraźnia przestrzenna
– Umiejętność stanowczego podejmowania decyzji

Jak w takim razie rozpocząć karierę Analityka Biznesowego? Polskie uczelnie od niedawna mają w swojej ofercie studia magisterskie lub podyplomowe – przygotowujące do roli analityka w zakresie zbierania i modelowania danych, tworzenia wizualnych prezentacji procesów biznesowych czy zbierania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Wiele osób zaczynało w nieco inny sposób, pierwsza praca w firmie IT – każdy pracownik helpdesku, konsultant serwisowy czy Project Manager może poczuć, że analiza biznesowa jest kierunkiem dla niego i na własną rękę pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe kwalifikacje.

Analityk biznesowy, przeprowadzając analizę biznesową ma za zadanie odpowiedzieć na 3 podstawowe pytania:

– Co powinien robić system?
– Jak powinna działać dana funkcjonalność?
– W jaki sposób powinien być skonstruowany system?

Analitycy to (w zdecydowanej większości) bardzo otwarte osoby, lubiące podróżować, szanujące swoje zasoby czasowe i przestrzeń osobistą. Wchodząc w to środowisko, szybko przekonasz się, że do pracy potrzebują tylko wygodnego fotela, dobrego Internetu i komputera. Dziś działać można wszędzie, w samochodzie i przemierzając Europę z plecakiem, a zawód analityka biznesowego daje możliwość dostosowania swojej pracy do życia, nie odwrotnie. To ta osoba podejmuje decyzję – kiedy i gdzie chcę ją wykonywać. Samodzielna organizacja czasu może być na początku wyzwaniem, ale daje wielką swobodę i możliwości rozwoju.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej