Jak zachować harmonię pomiędzy pracą, a życiem prywatnym?

Liczne badania z branży HR obnażają pewien niezdrowy trend, który nasila obecna sytuacja izolacji wywołana pandemią. Praca zagarnia nasz wolny czas na rzecz realizacji obowiązków służbowych przez co poświęcamy jej jeszcze więcej uwagi niż wcześniej. Jesteśmy zmęczeni, rozdrażnieni, spada nasza produktywność, stres odbija się na naszym życiu osobistym i relacjach. Dlaczego tak ważne jest zachowanie higieny pracy oraz oddzielenie życia zawodowego od prywatnego?

Zachwiana równowaga

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Brak zachowanego work-life balance może nieść za sobą przykre konsekwencje. Jak pokazują wyniki raportu przeprowadzonego przez Hays Poland i Mind &Soul Business, 48% osób twierdzi, że ich równowaga pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym jest znacząco zachwiana. Polska znajduje się w czołówce państw, w których zdrowy podział na te dwie sfery jest mocno naruszony. Za taki stan rzeczy odpowiada złe zarządzanie, za wysokie wymagania, których realizacja nie mieści się w 8. godzinnym dniu pracy, deficyty kadrowe, negatywne nawyki przełożonych i pracowników, które utrwalają patologiczne wzorce jak praca na urlopach czy zwolnieniach lekarskich.

Nie potrafimy powiedzieć sobie dość, nie umiemy odpoczywać i nie myśleć o pracy, a powinniśmy potrafić się odciąć. Niezdrowe środowisko pracy, które uzurpuje sobie prawo do naszego prywatnego czasu jest odpowiedzialne za wypalenie zawodowe i w konsekwencji utratę talentów. 20% osób u których balans pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym jest poważnie zachwiany, rozważa zmianę pracodawcy.

Praca w centrum życia

Nadgodziny stały się naszym standardem. Nie przestrzegamy czasu pracy i coraz częściej zostajemy dłużej poświęcając się wypełnieniu obowiązków służbowych. Zauważalna staje się pewna zależność, iż długość nadgodzin jest silnie skorelowana ze sprawowanym stanowiskiem – im wyższe tym więcej dodatkowych godzin generuje.

65% dyrektorów, prezesów, osób zarządzających pracuje w wydłużonych godzinach. Dlaczego pracujemy więcej? Głównie z chęci zwiększenia wynagrodzenia w momencie gdy stałe oferowane przez pracodawcę nie jest satysfakcjonujące. Ale stoi też za tym narzucana zbyt duża presja, rywalizacja wewnątrz zespołu i atmosfera silnego zorientowania na wyniki powodująca, że pracujemy więcej by sprostać wymaganiom. Nasze przepracowanie odbija się na otoczeniu i na relacjach z bliskimi. Skoro nie poświęcamy czasu sobie, to jak mamy komukolwiek innemu? Zebrane dane pokazują, że nasza przestrzeń na wspólne życie z innymi kurczy się w zastraszającym tempie.

Partnerowi poświęcamy około 6 godzin tygodniowo, a dzieciom 9 godzin. Niezwykle to smutne i alarmujące wnioski. Wywołany przeciążeniem stres jest najczęstszym czynnikiem, który prowadzi do licznych chorób i chronicznych dolegliwości. Według danych z raportu Hays Poland i Mind &Soul Business, aż 70% Polaków skarży się na dolegliwości bólowe, których źródłem jest niestety styl pracy i są to najczęściej: bóle pleców, karku, głowy, mięśni, stawów i zwyrodnienia kręgosłupa. Siedzący tryb pracy w ogromny sposób obciąża nasze ciało, a brak aktywności fizycznej odpowiada za szybsze pogarszanie się stanu zdrowia prowadząc często do zmian, których nie da się odwrócić. W kolejnych etapach pojawią się problemy ze snem, które w skrajnych przypadkach prowadzą do degradacji połączeń nerwowych przez co spada nasza zdolność zapamiętywania i jasnego myślenia.

Zobacz również:  Jak szefowie mogą dbać o zdrowie psychiczne pracowników w czasie kryzysu?

Jak wspierać dobrostan pracowników?

Przemęczenie przynosi największy negatywny wpływ na realizację obowiązków służbowych. Spada efektywność i kreatywność, generowanych jest więcej błędów, projekty przeciągają się, a ich jakość spada. Odbija się to na biznesie i przeszkadza w realizacji strategicznych założeń. Wyzwaniem dla pracodawców jest niedopuszczenie do pogorszenia stanu zdrowia pracowników z powodu pracy.

Jeżeli już tak się jednak stanie to należy nauczyć się dostrzegać alarmujące sygnały i wdrożyć plan naprawczy. Przyjrzyj się procesom i nakładowi pracy, a być może dostrzeżesz negatywne zachowania, które stoją za zachwianiem harmonii na linii praca – życie osobiste? Brak zdrowego balansu jest jedną z głównych przyczyn, zaraz za niesatysfakcjonującym wynagrodzeniem i atmosferą, która stoi za decyzją o złożeniu wypowiedzenia. W ten sposób możesz szybko stracić świetnych specjalistów.

A dane ukazują też brzydką twarz pracodawcy, bo jak wykazują wnioski z badań przeprowadzonych przez Hays Poland i Mind &Soul Business, aż 34% z nich nie przejmuje się kwestią zdrowego work-life balance swoich pracowników. Nie proponują oni żadnych benefitów poza standardowym minimum, a które mogłyby wesprzeć inne ich realne potrzeby. Na przeciwległym końcu są jednak pracodawcy świadomi ryzyka, które wywołuje zła jakość zdrowia i wiedzą jak prowadzić mądre biznesy, w których centrum są ludzie.

Sesja z masażystą w pracy, dłuższa przerwa na aktywność fizyczną, rozszerzone pakiety medyczne uwzględniające powszechne dolegliwości jak wymieniane już bóle pleców i kręgosłupa, czy pakiety rehabilitacyjne, albo nawet tak proste rozwiązanie jak praca zdalna w większym zakresie wpłynie na komfort pracownika.

Zdrowe środowisko pracy

Idea o przyjaznym, odpowiadającym na potrzeby, wspierającym i dbającym o pracownika miejscu pracy powinna stanowić solidny fundament każdej firmy. Tworząc dobrze wyważone środowisko przyciągniesz profesjonalistów. Pamiętaj też o nowoczesnych benefitach, które będą adekwatne do potrzeb świadomego pracownika.


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: [email protected]. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.


 

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej