Doradca personalny – kto to? Zakres obowiązków na stanowisku Doradcy ds. personalnych

Doradztwo personalne to pewnego rodzaju współpraca biznesowa łącząca Doradcę personalnego z klientem – pracodawcą, i która skupia się na wsparciu rozwoju specjalistycznego zatrudnienia w firmie na podstawie określonych przez klienta potrzeb. Doradca personalny świadczy kompleksowe usługi z zakresu rekrutacji pracowników.

Możliwe inne nazwy tego stanowiska

  • Konsultant ds. personalnych

Zakres obowiązków

  • przygotowywanie ogłoszeń
  • analiza aplikacji i selekcja
  • rekrutacja pracowników
  • przeprowadzanie testów rekrutacyjnych
  • administracja dokumentami związanymi z rekrutacją
  • pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z klientami

Umiejętności

Doradca personalny jest w ciągłym kontakcie z ludźmi, dlatego też posiadanie pewnych osobistych cech i szerokiego wachlarza umiejętności miękkich bardzo pomoże mu w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji. Mamy tu szczególnie na myśli: otwartość, przyjazne nastawienie, umiejętność dialogu i słuchania, poprawnego definiowania potrzeb i wysokich kompetencji komunikacyjnych. Dlatego studia z zakresu psychologii, socjologii czy zarządzania zasobami ludzkimi będą tu dużym atutem. Doradca personalny musi znać dobrze rynek pracy, trendy i zachodzące na nim zmiany, wyłapywać innowacje i mieć rozeznanie w nowoczesnych sposobach dotarcia do specjalistów i pracodawców.

To wszystko w połączeniu z doświadczeniem w rekrutacji tj. umiejętnym zbieraniem danych, analizą aplikacji, prowadzeniem rozmów rekrutacyjnych i znajomością zagadnień prawa pracy, pomoże mu w realizacji zadania jakim jest pozyskiwanie odpowiednich kandydatów dla swojego klienta. Aby móc z sukcesem panować nad wielością działań Doradca personalny musi wykazywać się zorganizowaniem, systematyczność i dokładnością. Trzeba też nastawić się na możliwość pracy w niestandardowych godzinach i wykazywać się dużą dyspozycyjnością i elastycznością na potrzeby spotkań rekrutacyjnych.


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: [email protected]. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.