Dlaczego zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć nadal istnieje?

Mimo rosnącej świadomości na temat dyskryminacji i tego, jak wiele korzyści ma równouprawnienie, nadal sporym problemem jest to, że kobiety zarabiają mniej za godzinę niż mężczyźni. Dotyczy to sytuacji, gdy oboje mają takie same obowiązki i pracują na tych samych stanowiskach. Skąd wynika taka luka płacowa? Przekonaj się o tym w dalszej części tego artykułu.

Czym jest luka płacowa?

Niewiele osób wie, że pojęcie takie, jak luka płacowa ze względu na płeć nadal istnieje. W dużym skrócie jest to różnica, występująca pomiędzy średnimi stawkami godzinowymi brutto, które za swoją pracę otrzymują kobiety i mężczyźni. Lukę płacową oblicza się na podstawie wartości brutto, czyli jeszcze przed odjęciem wartości podatku dochodowego i składek ZUS. Średnie stawki godzinowe uzyskiwane są na podstawie danych, pochodzących od firmy, które zatrudniają ponad 10 pracowników. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że 4 listopada uznawany jest za Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń. To symboliczna data, która jednocześnie pokazuje, że od tego dnia kobiety w całej Europie przestają zarabiać na swojej pracy. Przy czym mężczyźni na tych samych stanowiskach zarabiają do końca roku, czyli do 31 grudnia.

Luka płacowa w Europie i w Polsce

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Według danych Eurostatu w 2019 roku kobiety w UE zarabiały średnio 14,1% mniej niż mężczyzn. W Polsce statystyki wyglądają nieco lepiej, gdyż średnio luka płacowa kształtuje się na poziomie 8,5%. Ten wynik plasuje Polskę wśród 6 państw, gdzie luka płacowa była niższa niż 10%. Najwyższa dysproporcja wynagrodzeń wskazywana jest wśród grupie wiekowej 25-34 (11%) oraz 35- 44 (13,6%). Warto podkreślić, że luka płacowa występuje nawet mimo wprowadzenia dyrektywy unijnej z 5 lipca 2006 r., która wskazuje na zakaz różnicowania płac między kobietami oraz mężczyznami.

Dlaczego kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni?

Warto jednak pochylić się nad kwestią, skąd w ogóle wynika oferowanie kobietom i mężczyznom różnych stawek za godzinę, skoro wykonują tę samą pracę. Obecnie wśród najczęściej przytaczających powodów takiego stanu rzeczy wymienia się takie czynniki, jak:

 • Jednym z czynników, które wpłynęły w 2020 i 2021 roku na lukę płacową ma być pandemia.
  Raporty wskazały, że skutki pandemii miały większy wpływ na kobiety niż na mężczyzn.
  Wiązało się to z nierównościami związanymi z obowiązkami domowymi, które miały wpływ
  na pracę zawodową.
 • Kolejnym ważnym czynnikiem, który oddziałuje na różnice płacowe, jest proces rekrutacji. Bardzo często już na tym etapie pojawiają się dysproporcje związane z wynagrodzeniem. Co ciekawe wina czasem leży również po stronie kobiet, które w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej niejednokrotnie podają niższe oczekiwania finansowe. Kobiety mają znacznie większy problem z wyceną swojej pracy, a także z negocjacją pensji, przez co już ma samym początku pracy tworzy się luka płacowa.
 • W wielu firmach mężczyźni uznawani są za większych profesjonalistów niż kobiety. Dlaczego? Czasem wynika to z powodu, że mężczyźni promują innych mężczyzn lub kobiety są mniej pewne siebie i gorzej oceniają swoją pracę. Wszystko to prowadzi do tego, że spada ich ocena pracownicza, a to przekłada się też na niższą pensję. Zmianę należy zatem rozpocząć od samego sposobu postrzegania swoich umiejętności i atutów.
 • Powyższy powód wpływa przy okazji również na proces związany z awansowaniem. W końcu duży wpływ na awans ma ocena pracownika, dlatego skoro mężczyźni oceniają się wyżej niż kobiety, to ich szansa na awans staje się znacznie większa. To przekłada się na wyższe wynagrodzenia oraz napędzanie nierówności prowadzi do tego, że mniej kobiet piastuje kierownicze stanowiska.
 • Duży wpływ na różnicę wynagrodzeń wśród kobiet i mężczyzn ma mieć też przerwa w pracy spowodowana np. urlopem macierzyńskim.
Zobacz również:  Czym jest growth marketing?

Warto podkreślić jeszcze jeden fakt. Otóż kobiety nadal dominują wśród pracowników, którzy zatrudniani są na niepełny etat. Te dane nie są brane pod uwagę podczas wyliczania luki płacowej. Zatem, gdyby zwrócić uwagę również na ten aspekt, to szybko okazałoby się, że różnica między wysokością wynagrodzeń jest znacznie większa.


Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  – kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej
Write a comment