Czym jest Core Web Vitals i na co wpływa?

Core Web Vitals to metryki uznawane przez algorytmy Google za kluczowe, jeżeli chodzi o doświadczenia użytkownika strony internetowej. Mierzą one prędkość ładowania witryny, szybkość jej interakcji i stabilność layoutu.

Core Web Vitals — co to takiego?

Core Web Vitals są wskaźnikami określającymi szybkość oraz wydajność stron internetowych. To jeden z elementów aktualizacji dotyczącej Page Experience Signals, która została wdrożona pod koniec sierpnia 2021 roku. Core Web Vitals wprowadzono głównie ze względu na nieustannie rosnącą rolę, jaką odgrywają doświadczenia użytkownika w zakresie oceny jakości witryn internetowych.

W jaki sposób mierzy się wskaźniki Core Web Vitals?

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Źródła informacji na temat wartości Core Web Vitals dzieli się na 2 typy. Pierwsze z nich to dane laboratoryjne, czyli pomiary przeprowadzane przy pomocy dedykowanych narzędzi. Zawierają one informacje odnośnie tego, jakie mogą być doświadczenia użytkownika ze stroną internetową. Jako że są to parametry mierzone w warunkach laboratoryjnych, zaleca się, by analizę Core Web Vitals opierać o rzeczywiste dane. Dane laboratoryjne można znaleźć między innymi w Page Speed Insights oraz w narzędziu Lighthouse w Google Dev Tools. Mierzą one wskaźniki, takie jak między innymi SI, FCP, TBT, LCP, TTI czy CLS.

Drugim źródłem informacji o wartościach Core Web Vitals są dane zgromadzone pochodzące z realnych wizyt internautów korzystających z przeglądarki Google Chrome. Określają one średnią Core Web Vitals z ostatnich 28 dni. Dane te pochodzą z raportu Chrome User Experience Report. Mierzy się je z wykorzystaniem narzędzi Google Search Console oraz Google PageSpeed Insights. Z ich pomocą można dokonywać pomiaru wskaźników, takich jak LCP, FSP, CLS czy FID.

Kluczowe wskaźniki Core Web Vitals

Najważniejszymi wskaźnikami Core Web Vitals są:

  • FID (First Input Delay) — opóźnienie w czasie pierwszego działania. Wskaźnik ten informuje o interaktywności witryny internetowej. Jest to czas mierzony od rozpoczęcia ładowania strony www do momentu, w którym jest ona w pełni interaktywna. First Input Delay pomiędzy 100 a 300 milisekund do pierwszej interaktywności wskazuje na potrzebę poprawy interaktywności witryny. Gdy natomiast wynosi on powyżej 300 milisekund, może w negatywny sposób wpływać na doświadczenia internauty ze stroną internetową.
  • LCP (Largest Contentful Paint) — wyrenderowanie treści — to wskaźnik, który prezentuje szybkość ładowania strony www. Mierzy się go jako czas potrzebny przeglądarce internetowej do załadowania największego elementu danej witryny. Jeżeli wynosi on poniżej 2,5 sekundy, ocenia się go pozytywnie. Wynik pomiędzy 2,5 a 4 sekundy jest uznawany za przeciętny. Wartość LCP powyżej 4 sekund świadczy natomiast o wysokim ryzyku opuszczenia strony internetowej przez internautę.
  • CLS (Cumulative Layout Shift) — wskaźnik stabilności wizualnej układu witryny. Parametr ten jest liczony jako suma przesunięć, jakie są widoczne podczas ładowania strony internetowej. Odnosi się on do przesunięć, które nie są bezpośrednio związane z interakcją użytkownika. Za dobry wynik uznaje się przedział od 0 do 0,1, średni — między 0,1 a 0,25, wysoki, który wymaga pilnej aktualizacji — na poziomie 0,25. Skutkiem ostatniego mogą być przypadkowe kliknięcia w przycisk na skutek nagłego przesunięcia na stronie www.
Przeczytaj:  Google Tag Manager - czym jest i jak z niego korzystać?

Jak sprawdzić stronę www pod kątem Core Web Vitals?

Chcąc sprawdzić witrynę pod kątem Core Web Vitals, skorzystać można między innymi z narzędzia Page Speed Insights. Po podaniu adresu strony internetowej, otrzymuje się zestaw danych laboratoryjnych oraz zgromadzonych. Drugim godnym polecenia narzędziem do weryfikacji witryny pod kątem Core Web Vitals jest Google Search Control. Jak z niego skorzystać? W tym celu, należy założyć i zweryfikować konto, a następnie kliknąć w zakładkę Ulepszenia, gdzie znajdują się raporty — tak dla komputerów, jak i urządzeń mobilnych. Zawierają one precyzyjne informacje odnośnie występujących na stronie nieprawidłowości.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej
Write a comment