CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą firma w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne oraz aspekty środowiskowe.

Jej celem jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje działania i zachęcanie do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko, konsumentów, pracowników, społeczności, interesariuszy i wszystkich innych członków sfery publicznej.

Narzędzia CSR

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Narzędzia CSR są dobrowolnie wybierane przez przedsiębiorstwa tak, aby najlepiej do niego pasowały. 

Wyróżniamy: 

  • Działania na rzecz lokalnej społeczności
  • Działania proekologiczne
  • Kampanie społeczne
  • Programy dla pracowników
  • Raporty społeczne
  • Systemy zarządzania
  • Wolontariat pracowniczy
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Znakowanie produktów

Źródło: https://www.parp.gov.pl/csr#csr 

Dlaczego warto?

Istnieje kilka korzyści związanych z CSR, w tym:

Poprawa reputacji: CSR może pomóc firmie poprawić jej reputację i wizerunek w oczach konsumentów, inwestorów i innych interesariuszy. Może to prowadzić do zwiększenia zaufania i lojalności klientów, a także bardziej pozytywnego postrzegania firmy w społeczności.

Zwiększona wartość marki: Firmy, które angażują się w działania CSR są często postrzegane jako bardziej wartościowe i atrakcyjne dla konsumentów i inwestorów.

Lepsze relacje z pracownikami: CSR może pomóc w poprawie zaangażowania pracowników, dając im poczucie celu i dumy z wykonywanej pracy.

Zwiększona innowacyjność: CSR może prowadzić do zwiększenia innowacyjności, ponieważ firmy szukają nowych sposobów na zminimalizowanie swojego wpływu na środowisko oraz poprawę wyników społecznych i etycznych.

Zarządzanie ryzykiem: Działania CSR mogą również pomóc firmom w zarządzaniu ryzykiem i potencjalnymi negatywnymi skutkami ich działalności.

Oszczędność kosztów: Niektóre działania CSR mogą również zaoszczędzić firmom pieniądze w dłuższej perspektywie, jak np. zmniejszenie zużycia energii lub odpadów.

Przewaga konkurencyjna: Firmy, które angażują się w działania CSR, mogą zyskać przewagę konkurencyjną nad swoimi rówieśnikami, ponieważ są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i świadome społecznie.

Zobacz również:  Pokolenie Z na rynku pracy 

Działania CSR mają niesamowity wpływ na otaczające nas środowisko i robią wiele dobrego dla ludzi. 

Przykłady

Jak przedsiębiorstwa radzą sobie w tym obszarze i w jaki sposób postanowiły polepszyć nasz świat?

DANONE – marka prowadzi działania związane z CSR na wielu frontach m.in. związanymi z edukacją żywieniową, środowiskiem oraz wspieraniem społeczności lokalnych. Firma zrealizowała już takie projekty jak np. szeroko znany “Podziel się posiłkiem” czy “Mamo, tato, wolę wodę”. 

AUCHAN – firma Auchan prowadzi działania związane ze zrównoważonym rozwojem już od 2008 roku, a zewnętrznie od 2011. Co rok publikuje także raporty, które podsumowują wykonane aktywności. 

TYMBARK – marka Tymbark stale usprawnia technologie produkcji pod kątem optymalnych i bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Organizuje także programy społeczne jak: Turniej z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku czy Akademia Bezpiecznego Puchatka. 

HEBE – firma w swoich działaniach skupia się m.in na problemach społecznych związanych z usamodzielnianiem się w Polsce. W związku z tym stworzyła we współpracy z Fundacją One Day program aktywizacji społeczno-zawodowej “Odkryj siebie z Hebe”. 

ROSSMANN – przedsiębiorstwo współpracuje z różnego rodzaju fundacjami jak Fundacja TVN “Nie jesteś sam”, a także współpracuje z domami dziecka oraz domami pomocy społecznej czy domami samotnej matki. Dodatkowo, wewnętrznie wprowadziła szereg procedur oraz polityk tworząc Kodeks Etyki, Politykę środowiskową, Politykę przeciwdziałania nadużyciom, a także podpisując Kartę Różnorodności. 


Jeżeli planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu lub całego zespołu E-commerce to zapraszamy do kontaktu  – kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil pracownika, którego potrzebujesz, zakres jego obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej