Certyfikat DIMAQ, czyli Matura Marketera – co to jest?

DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych. Definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów z obszaru digital marketingiu, pozwala na jego porównywanie i ewaluację. Istnieje od 2015 roku.

Metodologia DIMAQ została opracowana przez ekspertów powołanych przez IAB Polska pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska.

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji e-commerce?

Digitalx weryfikuje i zatrudnia ludzi w obszarze e-commerce & digital. Wykorzystujemy branżowe doświadczenie i wypracowane relacje. Zapomnij o przedłużających się procesach, niepotrzebnych kosztach i niedopasowanych kandydatach.

Zapraszamy do kontaktu

Standard posiada rekomendację IAB Europe i jest dostępny w 9 europejskich krajach:

 • Polsce
 • Grecji
 • Słowacji
 • Słowenii
 • Serbii
 • Czarnogórze
 • Rumunii
 • Bośni i Hercegowinie
 • Cyprze

Certyfikat, zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dostępny jest na dwóch poziomach: Basic i Professional.

Aby go uzyskać, należy zdać egzamin sprawdzający przekrojową wiedzę z 12 obszarów e-marketingu. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę, ważność certyfikatu jest ograniczona czasowo do 2 lat i podlega procedurze recertyfikacji.

Egzamin DIMAQ

Aby uzyskać certyfikat trzeba uzyskać pozytywny wynik na egzaminie – min. 75% poprawnych odpowiedzi. Zagadnienia i tematy, których znajomość sprawdza test są ujęte w sylabusach. Znajdziesz w nich też przykładowe pytania egzaminacyjne.

Egzamin składa się z 80 pytań wielokrotnego i jednokrotnego wyboru z 12 obszarów digital marketingu. Trwa 1 godzinę. Żeby zdać, trzeba udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 75% pytań.

Koszt certyfikatu DIMAQ

 • DIMAQ Professional – koszt egzaminu: 750 zł  + VAT
 • DIMAQ Basic – koszt egzaminu: 500 zł + VAT (dla studentów 300 zł + VAT)

Akademia DIMAQ

Akademia DIMAQ, dedykowana dla osób chcących uzyskać certyfikat – to szkolenia, które opierają się na normach branżowych wyznaczonych przez międzynarodowy standard kwalifikacji e-marketingowych. Dzięki nim zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat digital marketingu lub jego wybranych obszarów oraz przygotujesz się do egzaminu DIMAQ i zdobędziesz certyfikat poświadczający Twoje kompetencje. Szkolenia są prowadzone tylko przez certyfikowanych trenerów DIMAQ.

Zobacz również:  Wszystko, co musisz wiedzieć o: Allegro Analytics

Certyfikat jest ważny przez 2 lata i są dwa sposoby przedłużenia jego ważności: 1. Ponowne zdanie egzaminu LUB 2. Uczestnictwo w programie recertyfikacji, który polega na zebraniu 100 punktów dla poziomu DIMAQ Professional i 50 punktów dla DIMAQ Basic w ciągu 2 lat za udział w akredytowanych wydarzeniach DIMAQ. Program recertyfikacji jest oparty o filozofię kształcenia ustawicznego, zmierzającego do bieżącego aktualizowania wiedzy, dlatego IAB Polska rekomenduje drugi ze sposobów przedłużenia ważności certyfikatu.

Pracodawca DIMAQ (Employer)

Znakiem DIMAQ Employer posługują się firmy, które zatrudniają profesjonalistów posiadających międzynarodowy certyfikat DIMAQ (na poziomie Basic lub Professional). Znak ten potwierdza poziom kompetencji e-marketingowych w firmie. Pracodawca DIMAQ jest zatem profesjonalnym partnerem do współpracy w zakresie digital marketingu.

Z uwagi na to, że certyfikacja standaryzuje wiedzę i pozwala uspójnić komunikację w całym zespole, rekomendujemy się, by pracodawcy poddawali certyfikacji swoje działy marketingu grupowo. Jednak przywilej korzystania ze statusu Pracodawca DIMAQ nie wskazuje dolnej liczby pracowników posiadających certyfikat. Taki status może uzyskać firma, która zatrudnia przynajmniej jedną osobę posiadającą ważny certyfikat DIMAQ oraz spełnia poniżej opisane warunki.

Notojob.com 🚀 Praca w e-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany eCommerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej