Skrót CEO, CIO, CTO, CMO, COO, CFO… co to właściwie znaczy?

Coraz częściej można spotkać się w firmach z nazywaniem poszczególnych stanowisk skrótami. Niejednokrotnie może zdarzyć się tak, że nie będziemy pewni, z kim tak naprawdę będziemy przeprowadzać spotkanie, rozmawiać, do kogo powinniśmy zwrócić się w danej sprawie.

Duże korporacje to firmy międzynarodowe, które w celu lepszej komunikacji potrzebują zunifikowanych nazw stanowisk oraz jednoznacznych słów kluczowych.

Jeśli planujesz rozpocząć pracę w korporacji lub obracasz się w środowisku biznesowym, musisz wiedzieć, kto jest kim i za co odpowiada. Co oznaczają najpopularniejsze skróty? Przeczytaj niniejszy artykuł, by dowiedzieć się więcej na ten temat.

CEO – CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Dyrektor generalny jest osobą odpowiedzialną za zarządzanie i kierownictwo w firmie. Dyrektor generalny stoi na samym szczycie organizacji. W większości przypadków CEO jest jednocześnie założycielem, realizuje cele, wizję i misję firmy. Kształtuje udziały firmy w rynku, ma najczęściej ostatnie słowo w budżetowaniu, decyduje o inwestycjach i nadaje tempo w realizacji strategii firmy tak, aby ta osiągała zakładane cele. Idealny dyrektor generalny powinien być „liderem”, dostarczającym zespołowi wskazówek i zasobów, jednocześnie torującym drogę usuwając wszelakie przeszkody swoim współpracownikom.

CIO – CHIEF INFORMATION OFFICER

CIO to najczęscie po polsku dyrektor IT. Osoba, która zajmuje stanowisko CIO odpowiada za określenie strategii działu IT oraz sprawuje nadzór nad projektami i procesami integracji systemów informatycznych. Chief Information Officer sprawuje nadzór nad systemami informatycznymi firmy. CIO analizuje korzyści, jakie oferują nowe technologie, identyfikuje, które z nich mogą być w przyszłości kluczowe dla firmy, analizuje i ocenia ich działanie. CIO koncentruje się na poprawie efektywności procesów wewnętrznych w celu zapewnienia efektywnej komunikacji i utrzymania sprawnego funkcjonowania organizacji.

Planujesz zatrudnać w Działach Marketingu? W bazach Digitalx mamy 4.000 Specjalistów od Digital & E-commerce! Wśród nich 1.000 Specjalistów gotowych do stawienia czoła wyzwaniom w Twojej firmie – praktycznie od zaraz!
Skontaktuj się z nami>>

CFO – CHIEF FINANCIAL OFFICER

Po polsku CFO oznacza dyrektora finansowego, którego rolą jest planowanie finansów przedsiębiorstwa, analiza mocnych i słabych stron firmy oraz proponowanie działań naprawczych. Podejmuje decyzje, kiedy i gdzie inwestować, ocenia ryzyko, a wszystko po to, by podnosić wartość firmy w czasie. Wnosi do organizacji wiedzę finansową, księgową oraz zapewnia analityczne spojrzenie na biznes. W wielu przypadkach pełni rolę doradcy dyrektora ds. strategicznych. Stanowisko CFO należy do wyższego szczebla kierowniczego firmy.

COO – CHIEF OPERATING OFFICER

COO (ang. Chief Operating Officer) czyli dyrektor operacyjny, zwany także dyrektorem ds. operacyjnych, to jedno z najwyższych stanowisk kierowniczych w organizacji. COO jest odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie firmy i podlega najwyższemu rangą dyrektorowi. Odpowiada za bieżące administrowanie i prowadzenie działalności. Dyrektor operacyjny podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu (CEO) i jest uważany za jego prawą rękę. W niektórych korporacjach dyrektor operacyjny jest również znany jako wiceprezes wykonawczy ds. operacyjnych.

CTO – CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

CTO to Chief Technology Officer — po polsku dyrektor ds. technologii. Posiada zarówno szeroką wiedzę techniczną, jak i biznesową. Chief Technology Officer nadzoruje rozwój i poprawność działania systemów informatycznych z punktu widzenia realizacji strategii firmy. Odpowiedzialny jest za zespoły techniczne i wdrażanie nowych strategii w celu ulepszenia produktu końcowego. Jest to podobna rola do CIO, ponieważ w niektórych firmach dzielą się zadaniami. Kluczowa różnica polega na tym, że CIO koncentruje się na systemach informacyjnych, mając na celu zwiększenie wydajności pracy, podczas gdy CTO jest odpowiedzialny za strategię technologiczną mającą na celu ulepszenie produktu końcowego danej firmy.

CSO – CHIEF SALES OFFICER

CSO to Chief Sales Officer — po polsku dyrektor sprzedaży. Dyrektor ds. sprzedaży kieruje działem sprzedaży w firmie, aby osiągnąć cele dotyczące przychodów i wzrostu sprzedaży w czasie. Nadzoruje wszystkie działania związane ze sprzedażą, w tym definiowanie, wdrażanie i raportowanie strategii sprzedaży.

CMO – CHIEF MARKETING OFFICER

CMO to Chief Marketing Officer – po polsku dyrektor marketingu. Posiada wiedzę z zakresu marketingu, ale też zarządzania. Dyrektor ds. marketingu jest odpowiedzialny za działania marketingowe, które obejmują zarządzanie sprzedażą, rozwój produktów, reklamę, badania rynku i obsługę klienta. Koncentrując się na utrzymaniu wysokiej jakości usług poprzez komunikację i dostosowaniu interesów wszystkich działów w celu optymalizacji działań marketingowych.

Myślisz nad pracą w branży digital marketingu i nie wiesz, jak zacząć?

Potwierdź swoje umiejętności z certyfikatem DIMAQ – dokumentem rozpoznawalnym wśród pracodawców w tej branży.
DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych. Definiuje niezbędny poziom kwalifikacji z obszaru marketingu cyfrowego, posiada rekomendację IAB Europe i jest dostępny w 9 europejskich krajach.

Certyfikat, zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dostępny jest na dwóch poziomach: Basic i Professional.
Nie wiesz który poziom jest dla Ciebie? Wypełnij test poziomujący!

CCO – CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER

Dyrektor ds. komunikacji jest odpowiedzialny za zarządzanie reputacją firmy, za kontakty z mediami i opracowywanie strategii brandingowych. Kształtuje relacje z mediami w celu zagwarantowania świadomości marki i pozytywnego wizerunku. CCO dąży do uzyskania pozytywnych i przychylnych opinii klientów.

CBDO – CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER

Dyrektor ds. rozwoju biznesu koncentruje się na rozwoju i wzroście biznesu poprzez budowanie relacji w branży, w której firma funkcjonuje. Jego zadaniem jest identyfikacja pojawiających się możliwości. Dyrektor ds. rozwoju biznesu łączy myślenie strategiczne, jednocześnie wykazując się precyzyjną egzekucją działań. Z nieustającą ambicją i energią, wpływa na realizację celów firmy w długim okresie.

CLO – CHIEF LEGAL OFFICER

Chief Legal Officer (CLO) jest najczęsciej pierwszym prawnikiem w firmie. Główny radca prawny (CLO) jest ekspertem i liderem, który pomaga spółce zminimalizować ryzyko prawne, doradzając innym kierownikom i członkom zarządu spółki we wszelkich ważnych kwestiach prawnych i regulacyjnych, z którymi boryka się firma, takich jak ryzyko sporów sądowych.

CRO – CHIEF RISK OFFICER

Dyrektor ds. ryzyka jest dyrektorem odpowiedzialnym za identyfikowanie, analizowanie i ograniczanie ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego. Dyrektor ds. ryzyka stara się zapewnić zgodność firmy z regulacjami prawnymi. Bada czynniki, które mogą zaszkodzić inwestycjom lub jednostkom biznesowym firmy.

CCO – CHIEF CREATIVE OFFICER

Dyrektor kreatywny (CCO) to najwyższe stanowisko w dziale kreatywnym. CCO jest najczęściej spotykany w dużych agencjach reklamowych. Jest osobą, która wyznacza ogólny kierunek kreatywny dla całej firmy lub jej klientów. CCO ma dużą wiedzę na temat projektowania i współpracuje z innymi osobami, aby zapewnić, że przyszłe projekty poprawią wizerunek marki.

CHRO – CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER

Dyrektor ds. zasobów ludzkich (CHRO) jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację strategii personalnej firmy, coś co zapewnia strategiczny kierunek organizacji. Nadaje tonu w takich obszarach jak skuteczna rekrutacja, zarządzanie talentami, zarządzanie zmianą, zarządzania organizacją i jej wynikami, szkolenia i rozwój oraz wynagrodzenia. CHRO zapewnia strategiczne przywództwo poprzez artykułowanie potrzeb i planów HR kierownictwu i akcjonariuszom.


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: [email protected]. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.