Administrator HR – kto to? Zakres obowiązków na stanowisku Administratora HR

Przed Administratorem HR nie lada wyzwanie. Wraz z innymi osobami decyzyjnymi kształtuje politykę zatrudnienia w firmie i odpowiada za rozwój działu HR w oparciu o strategiczne cele przedsiębiorstwa. To on analizuje firmowy kapitał ludzki opierając się na sytuacji rynkowej i czekających firmę wyzwaniach i na tej podstawie może wpływać na kształt zatrudnienia, który gwarantuje pomyślność realizacji celów krótko i długoterminowych.

Zakres obowiązków

  • analiza procesów zachodzących w dziale HR
  • przygotowywanie raportów
  • wsparcie w procesach rekrutacji
  • ewidencja czasu pracy pracowników
  • kontakt z managerami w ramach zapotrzebowania kadrowego
  • administracja dokumentacją personalną pracowników

Umiejętności

Osoba na tym niezwykle wymagającym stanowisku powinna posiadać wcześniejsze doświadczenie w dziale HR i dobrze, jeżeli ukończyła studia wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub administracji. To praca skupiona wokół ludzi dlatego od Administratora HR oczekuje się wysokich kompetencji komunikacyjnych. Będąc osobą związaną z kreowaniem strategii przedsiębiorstwa w zakresie zatrudnienia, oczekuje się od niej umiejętności analizy kompetencji zasobów ludzkich i proponowania rozwiązań, które zapewnią firmie sukces i odpowiednie zabezpieczenie kadrowe. Osoba na tym stanowisku powinna więc wyróżniać się zdolnością przewidywania problemów, które mogą to zakłócić obraną ścieżkę rozwoju w dziedzinie zatrudnienia.

Dużo ułatwi jej śledzenie rynku oraz spostrzegawczość i szybkość reakcji, które to wpłyną na podejmowanie adekwatnych akcji. Praca ta wiąże się z działaniem zespołowym. To od innych członków zespołu Administrator HR otrzymuje dane, które wykorzystuje następnie w swojej codziennej pracy. Dlatego wśród pożądanych zdolności powinny znaleźć się: umiejętność pracy w zespole, jasność w formowaniu myśli i określania swoich potrzeb. Wymaga się od niego przygotowywania raportów i prezentacji, więc prócz obsługi programów, musi wykazywać się umiejętnością przekazywania i obrazowania danych w czytelny i zrozumiały sposób. Praca ta wymaga dokładności, zorganizowania, przywiązania do szczegółów, inicjatywy i dużej samodzielności.

 


Planujesz stworzenie, rozwój działu Digital Marketingu czy całego zespołu E-commerce?  Zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@digitalx.pl. Pomożemy Ci określić profil osoby, której potrzebujesz, zakres jej obowiązków, umiejscowienie w strukturze, a następnie znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata.