5 sposobów, jak menedżerowie mogą zapobiegać wypaleniu zawodowemu pracowników

W dobie nieustannego podnoszenia efektywności pracy, coraz powszechniejsze staje się wypalenie zawodowe. Problem ten dotyczy nie tylko pracowników, lecz także pracodawców. Co możesz zrobić jako menadżer, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu członków swojego zespołu? Oto 5 przydatnych wskazówek!

Wypalenie zawodowe pracowników – problem pracowników i firmy

Wypalenie zawodowego to stan chronicznego zmęczenia i braku zdolności do radzenia sobie z codziennym stresem w pracy. Bardzo często jest ono skutkiem przytłoczenia ilością zadań, niesprawiedliwym traktowaniem pracowników, brakiem wsparcia od przełożonych i pracą pod
presją czasu.

Rekrutuj efektywniej

Rekrutacja w E-commerce & Sprzedaży i marketingu. Rekrutujemy i doradzamy. Szczegółowy profil Kandydata ze wskazaniem indywidualnie dopasowanych KPI. Pracownicy, którzy dostarczą Twojej firmie wymiernych rezultatów. Weryfikujemy Kandydatów merytorycznie i osobowościowo. Udzielamy gwarancji na Kandydatów.

Umów rozmowę z Digitalx

Do pierwszych symptomów wypalenia zaliczane są uczucie zmęczenia, obniżona produktywność, gorsza wydajność pracy, ogólny pesymizm, zaburzenia lękowe, niższa samoocena, bóle głowy oraz gniew i irytacja. Wśród grup zawodowych najbardziej narażonych na wypalenie są wymieniani są pracownicy służby zdrowia, edukacji, opieki społecznej, pracownicy dużych korporacji oraz handlowcy. W 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie umieściła wypalenie zawodowe na
liście chorób.

Syndrom wypalenia zawodowego stanowi realne zagrożenie dla całej firmy. Pracownicy, którzy stracili motywację do wykonywania zadań i przestali odczuwać satysfakcję z pracy, mogą stać się mniej efektywni, a w efekcie spowolnić realizację strategii biznesowej. Z tego powodu lepiej na początek zadbać o właściwą organizację pracy, zamiast ryzykować przemęczeniem i zniechęceniem podwładnych. Zwłaszcza, że ci, mogą w efekcie zdecydować się na zmianę miejsca zatrudnienia. To z kolei naraża firmę na koszty kolejnych rekrutacji.

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu pracowników?

Wypalenie zawodowe to proces stopniowego wyczerpania psychicznego i fizycznego. Nie pojawia się z dnia na dzień, dlatego łatwo jest przeoczyć jego pierwsze objawy u pracowników. Dlatego tak ważne jest aktywne zapobieganie wypaleniu.

Osoby zarządzające pracownikami powinny zdawać sobie sprawę z tego, że problem wypalenia zawodowego może pojawić się w każdej firmie. 5 najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania wypaleniu prezentujemy poniżej – możesz je podjąć w ramach swoich kompetencji jako menedżer.

1. Dziel obowiązki

Podstawową metodą zapobiegania wypaleniu zawodowemu pracowników jest wyeliminowanie czynników, które mogą je powodować. Nadmiar obowiązków, które spoczywają na danym pracowniku, może bardzo szybko odbić się na jego zdrowiu psychicznym i fizycznym. By tak się nie stało, niezbędne jest rozłożenie obowiązków na większą liczbę osób. Menedżerowie zespołów powinni zwracać szczególną uwagę na to, aby w obciążeniu zadaniami nie pojawiały się dysproporcje. Ważną rolę w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu odgrywa też profilowanie osobowości pracowników pod kątem realizowania obowiązków na konkretnym stanowisku pracy.

Przeczytaj:  Nauka, wsparcie, samokształcenie, czyli organizacja nastawiona na rozwój

2. Podkreślaj sens wykonywanej pracy

Częstym powodem wypalenia zawodowego jest poczucie braku sensu wykonywanej pracy. Pracownicy, którzy nie widzą efektów swoich zadań, mogą odczuwać narastającą niechęć do ich wykonywania – dla wielu z nich pierwszym sposobem radzenia sobie z problemem będzie zmiana pracy, w której mieliby okazję na nowo się wykazać. Tymczasem każdy z członków zespołu, który pełni w nim określoną rolę, powinien wiedzieć, że jego codzienna praca jest ważnym elementem całości, przyczyniającym się do sukcesu firmy. Podkreślając indywidualny udział każdego z pracowników menedżerowie mogą zapobiec ich odpływowi.

3. Wspieraj swoich pracowników

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu jest udzielanie wsparcia pracownikom przez menedżerów. Dzięki niemu członkowie zespołu wiedzą, że ktoś stanie za nimi, gdy w pracy wystąpią nieprzewidziane problemy lub wyzwania. Wspierający menedżerowie są dostępni dla swoich podwładnych, uwzględniają ich indywidualne potrzeby i motywują ich do dalszego działania.

4. Dbaj o jakość komunikacji

Kolejnym działaniem, które mogą podejmować menedżerowie, aby chronić pracowników przed wypaleniem zawodowym, jest dbanie o przepływ informacji między zespołem a przełożonymi. Zadaniem liderów jest dokładne wyjaśnienie oczekiwań co do roli danego pracownika, procesów w jakie ma zostać zaangażowany oraz wpływu jego pracy na cel organizacji. Niedoprecyzowanie kluczowych kwestii bardzo często prowadzi do nieporozumień oraz powoduje stratę czasu i energii, co może skutkować frustracją pracowników.

5. Konfrontuj plany z możliwościami

Na koniec, choć równie istotna kwestia, jaką jest nieuzasadniona presja czasu, będąca jednym z powodów niezadowolenia pracowników i spadku ich efektywności. Jak pokazują badania, pracownicy mający poczucie, że dysponują wystarczającą ilością czasu na zrealizowanie powierzonych im zadań, są aż w 70% mniej narażeni na doświadczenie wypalenia zawodowego. Rolą menedżerów jest więc upewnienie się, że plany biznesowe idą w parze z możliwościami zespołu i jego poszczególnych członków.

Notojob.com 🚀 Oferty pracy w E-commerce

Portal ogłoszeń dedykowany Retail & E-commerce. Praca, którą polubisz!

Zobacz więcej