Oferty pracy – E-commerce & Digital marketing

Oferty pracy w E-commerce & Digital marketingu
popup cross

Senior Amazon Vendor Specialist
Zdalnie
wynagrodzenie 13,000 - 18,000 zł / Na miesiąc
Kategoria Specjalista ds. Marketplace
Utworzony 03-01-2023
Data zakonczeniaZamknięcie: 31-03-2023
E-mail: polecam@digitalx.pl

COMPANY DESCRIPTION:

Our client is the largest producer and exporter of cosmetic products in Poland. The brand’s products are available in 70 countries on 6 continents.

BIGGEST CHALLENGES:

End-to-end responsibility for servicing and developing sales on the largest marketplaces.

KEY TASKS AND RESPONSIBILITIES:

 • Servicing and developing sales on the largest marketplaces (Amazon, Allegro)
 • Creating, verifying and optimizing product data content on sales platforms/marketplaces
 • Preparing advertising campaigns/promotional activities
 • Developing marketing/content concepts
 • Organizing and managing cooperation with external business partners/suppliers
 • Recommendation of actions aimed at achieving established KPIs for individual sales platforms
 • Collaboration with the marketing team

WE ARE LOOKING FOR SOMEONE WHO:

 • Has a minimum of 2 years of experience in e-commerce in a similar position
 • Has experience in selling on Amazon Vendor model in the Canadian and American markets
 • Shows knowledge of tools: SEO, SEM, Amazon ADS
 • Has experience in working with sales supporting agencies

WE OFFER:

 • An independent position with a high degree of freedom of action and budgets fully enabling the use of work potential
 • All necessary work tools
 • Possibility of remote work
 • Product packages twice a year
 • Possibility of testing new products
 • Life insurance with a health package

SALARY:

13,000 – 18,000 PLN gross UoP / net B2B

_______________________________________________________________
OPIS FIRMY: 

Nasz Klient jest największym w Polsce producentem i eksporterem produktów kosmetycznych. Produkty marki dostępne są w 70 krajach na 6 kontynentach. 

NAJWIĘKSZE WYZWANIA:

 • Odpowiedzialność end-to-end za obsługę i rozwój sprzedaży na największych marketplace’ach

KLUCZOWE ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 

 • Obsługa i rozwój sprzedaży na największych marketplace’ach (Amazon, Allegro)
 • Tworzenie, weryfikacja i optymalizacja treści danych produktowych na platformach sprzedażowych/marketplace
 • Przygotowanie kampanii reklamowych/działań promocyjnych
 • Opracowanie koncepcji treści marketingowych/contentu
 • Organizowanie i zarządzanie współpracą z zewnętrznymi partnerami biznesowymi/dostawcami
 • Rekomendacja działań mających na celu realizację ustalonych KPI dla poszczególnych platform sprzedażowych
 • Współpraca z zespołem marketingowym

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA:

 • Ma min. 2 letnie w obszarze e-commerce na analogicznym stanowisku
 • Posiada doświadczenie w sprzedaży na Amazonie w modelu Vendor na rynkach kanadyjskim i amerykańskim
 • Ma doświadczenie z zakresie samodzielnego prowadzenia sprzedaży na platformach marketplace takich jak Allegro/Amazon
 • Wykazuje znajomość narzędzi: SEO, SEM, Amazon ADS, Allegro ADS
 • Posiada doświadczenie we współpracy z agencjami wspierającymi sprzedaż
 • Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację – min. B1

CHCEMY CI ZAOFEROWAĆ: 

 • Możliwość zatrudnienia na Umowę o Pracę
 • Samodzielne stanowisko z dużą swobodą działań oraz budżetami w pełni umożliwiającymi wykorzystanie potencjału pracy
 • Wszelkie niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • 2 razy w roku paczki produktowe
 • Możliwość testowania nowych produktów
 • Ubezpieczenie na życie wraz z pakietem zdrowotnym

WYNAGRODZENIE: 

 • 13 000 – 18 000 zł brutto UoP / netto B2B