Oferty pracy – E-commerce & Digital marketing

Oferty pracy w E-commerce & Digital marketingu
popup cross

Influencer Marketing Manager with Czech
Zdalnie
wynagrodzenie Do negocjacji
Kategoria Influencer Marketing Manager
Utworzony 30-11-2023
Data zakonczeniaZamknięcie: 29-02-2024

KLUCZOWE ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Bezpośredni kontakt z Klientem, opieka nad bieżącymi oraz pozyskiwanie nowych na rynku Czeskim
 • Wyszukiwanie i rekrutacja nowych Influencerów do współpracy
 • Budowanie oraz utrzymywanie relacji z Influencerami – dbanie o stałą komunikację,  motywowanie oraz obustronny rozwój
 • Koordynowanie i rozwój prowadzonych kampanii Klient – Influencer
 • Współtworzenie strategii na rozwój usług firmy

JESTEŚ IDEALNĄ OSOBĄ JEŚLI

 • Biegle porozumiewasz się w języku czeskim oraz angielskim
 • Posiadasz min. 2 letnie doświadczenie w samodzielnej pracy z Klientem 
 • Znasz platformy mediów społecznościowych (Instagram, TikTok, Facebook)
 • Jesteś osobą komunikatywną, która z łatwością nawiązuje nowe kontakty oraz prowadzi rozmowy/spotkania
 • Posiadasz wiedzę z zakresu digital marketingu/reklamy
 • Potrafisz dobrze pracować zarówno w zespole, jak i indywidualnie

MILE WIDZIANE

 • Doświadczenie w pracy z Influencerami na rynku czeskim

ANG

KEY TASKS AND RESPONSIBILITIES

 • Direct contact with clients, taking care of current ones, and acquiring new ones in the Czech market
 • Searching for and recruiting new influencers for collaboration
 • Building and maintaining relationships with influencers, ensuring constant communication, motivation, and mutual development
 • Coordinating and developing client-influencer campaigns
 • Co-creating strategies for the development of the company’s services

YOU ARE THE IDEAL PERSON IF

 • You communicate fluently in Czech and English language
 • You have a minimum of 2 years of experience working independently with clients 
 • You are familiar with social media platforms (Instagram, TikTok, Facebook)
 • You are a communicative person who easily establishes new contacts and leads conversations/meetings
 • You have knowledge of digital marketing/advertising
 • You are able to work well both in a team and individually

ADDITIONAL ADVANTAGE WILL BE

 • Experience working with Influencers in the Czech market