Oferty Pracy

popup cross

Influencer Marketing Manager for Romania
Zdalnie
wynagrodzenie 7,000 - 8,000 zł / Brutto
Kategoria Influencer Marketing Manager
Utworzony 29-06-2022
Data zakonczeniaZamknięcie: 30-09-2022
E-mail: polecam@digitalx.pl
Informacje o pracy
Dodano:  29-06-2022
Wygasa:  30-09-2022
Opis

ANG BELLOW:

NAJWIĘKSZE WYZWANIE:

 • Odpowiedzialność za poszukiwanie i budowę sieci influencerów do kampanii e-commerce na rynku rumuńskim

ZAKRES WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW:

 • Zarządzanie rozwojem firmy w Rumunii
 • Budowanie sieci i relacji z influencerami
 • Koordynowanie kampanii i analizowanie wyników
 • Poszukiwanie nowych klientów, przygotowywanie ofert i prowadzenie spotkań sprzedażowych

JESTEŚ IDEALNĄ OSOBĄ JEŚLI: 

 • Biegle porozumiewasz się w języku rumuńskim
 • Dobrze znasz język polski lub angielski
 • Znasz platformy mediów społecznościowych (Instagram) i influencerów w Rumunii
 • Posiadasz wiedzę z zakresu marketingu i reklamy

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów magisterskich

CHCEMY CI ZAOFEROWAĆ: 

 • Umowę o Pracę lub kontrakt B2B
 • Kwartalny i roczny system premiowy
 • Opiekę medyczną i kartę multisport
 • 6 godzinny dzień pracy
 • Pracę zdalną lub hybrydową
 • Szkolenia z zakresu marketingu efektywnościowego i rozwoju osobistego

WYNAGRODZENIE: 

 • 7 000 – 8 000 zł netto B2B/brutto UoP

SIĘGAJ PO AMBITNE WYZWANIA I APLIKUJ DO NAS! 

 

BIGGEST CHALLENGE:

 • Responsibility for finding and building a network of influencers for e-commerce campaigns in the Romanian market

RESPONSIBILITIES PERFORMED:

 • Managing the company’s growth in Romania
 • Building networks and relationships with influencers
 • Coordinating campaigns and analyzing results
 • Searching for new clients, preparing offers and conducting sales meetings

YOU ARE THE IDEAL PERSON IF: 

 • You are fluent in Romanian language
 • You have good knowledge of Polish or English
 • You know social media platforms (Instagram) and influencers in Romania
 • You have knowledge of marketing and advertising

ADDITIONAL ADVANTAGE WILL BE:

 • Higher education or in the course of a master’s degree

WE WANT TO OFFER YOU: 

 • Employment contract or B2B contract
 • Quarterly and annual bonus system
 • Medical care and multisport card
 • 6-hour working day
 • Remote or hybrid work
 • Training in performance marketing and personal development

REMUNERATION: 

 • 7 000 – 8 000 PLN net B2B/gross UoP 

 

REACH FOR AMBITIOUS CHALLENGES AND APPLY TO US!