Oferty pracy – E-commerce & Digital marketing

Oferty pracy w E-commerce & Digital marketingu
popup cross

Influencer Marketing Manager with German
Zdalnie
wynagrodzenie Do negocjacji
Kategoria Influencer Marketing Manager
Utworzony 17-01-2024
Data zakonczeniaZamknięcie: 17-03-2024

KLUCZOWE ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Budowanie oraz utrzymywanie relacji z Influencerami – dbanie o stałą komunikację,  motywowanie oraz obustronny rozwój
 • Koordynowanie i rozwój prowadzonych kampanii z Influencerami
 • Współtworzenie strategii i realizacja działań social media
 • Codzienna komunikacja na kanałach tj. Instagram, Facebook, TikTok

JESTEŚ IDEALNĄ OSOBĄ JEŚLI

 • B. dobrze porozumiewasz się w języku niemieckim oraz angielskim
 • Posiadasz min. 3 letnie doświadczenie w pracy z Influencerami
 • Znasz specyfikę działania social mediów na rynku niemieckim 
 • Jesteś osobą komunikatywną, która z łatwością nawiązuje nowe kontakty 

OFERUJEMY

 • Pracę zdalną
 • Możliwość zatrudnienia na UoP lub kontrakt B2B
 • Wszelkie niezbędne narzędzia do pracy 
 • 2 razy w roku paczki produktowe 
 • Ubezpieczenie na życie wraz z pakietem zdrowotnym

ANG

KEY TASKS AND RESPONSIBILITIES

 • Building and maintaining relationships with influencers, ensuring constant communication, motivation, and mutual development
 • Coordination and development of campaigns with influencers
 • Co-development of social media strategy and implementation of social media activities
 • Daily communication on channels i.e. Instagram, Facebook, TikTok

YOU ARE THE IDEAL PERSON IF

 • You have very good communication skills in German and English
 • You have min. 3 years of experience working with Influencers
 • You are familiar with the specifics of social media on the German market
 • You are a communicative person who establishes new contacts easily

WE OFFER

 • Remote work
 • Possibility of employment under an employment contract or B2B contract
 • All necessary tools for work
 • Product packages twice a year
 • Life insurance with health package