Oferty pracy – E-commerce & Digital marketing

Oferty pracy w E-commerce & Digital marketingu
popup cross

Dyrektor Finansowy
Warszawa
wynagrodzenie Do negocjacji
Kategoria Finanse
Utworzony 04-01-2024
Data zakonczeniaZamknięcie: 04-03-2024
E-mail: polecam@digitalx.pl

KLUCZOWE ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Nadzór nad finansami Spółek Grupy – cash flow, przepływy pomiędzy podmiotami, odpowiedzialność za współpracę z instytucjami finansowymi
 • Nadzór nad księgowością Spółek w zakresie prawidłowości rozliczeń, ciągłości prowadzenia ksiąg rachunkowych, poziomu merytorycznego, organizacji pracy oraz wsparcia podatkowego
 • Nadzór nad organizacją pracy działu kontrolingu, w szczególności w zakresie wykonywanych zadań, prowadzonych projektów rozwojowych, realizacji analiz kosztów, wyniku, przychodów
 • Wskazywanie obszarów ryzyka i minimalizacji ich skutków
 • Nadzór i współpraca z pionem handlowym w zakresie konstruowania ceny sprzedaży oraz zapisów umów handlowych;
 • Bieżąca analiza kosztów i przygotowanie planów optymalizacji kosztów wspólnie z właścicielami biznesowymi
 • Nadzór i współpraca z kancelariami oraz głównymi księgowymi, zarządami Spółek, Prokurentami Spółek w zakresie realizacji zadań wynikających z K. S. H. i K. C. oraz innych obowiązków np. sprawozdawczych
 • Nadzór nad spółkami w zakresie rachunkowości i podatków oraz współpraca z doradcami podatkowymi i kancelariami prawnymi

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA

 • Zna zasady rachunkowości, podatków oraz przepisów prawa finansowego. Posiada umiejętność analizy sprawozdań finansowych i wyciągania wniosków dotyczących kondycji finansowej spółek
 • Ma zdolność do skutecznego nadzoru nad księgowością, kontrolingiem oraz przepływami finansowymi w obrębie grupy spółek
 • Posiada umiejętność identyfikacji i minimalizacji ryzyka finansowego
 • Potrafi przedstawiać informacje finansowe w sposób prosty i zrozumiały dla innych odbiorców
 • Umiejętnie analizuje koszty oraz  planuje optymalizacje, a także identyfikuje obszary, w których można zminimalizować koszty
 • Szybko reaguje na zmieniające się warunki rynkowe 
 • Ma doświadczenie we współpracy z kancelariami prawnymi i doradcami podatkowymi

MAMY DLA CIEBIE

 • Ubezpieczenie na życie
 • Pakiet zdrowotny
 • Auto służbowe klasy D